top of page

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE

Resnično bogastvo človeka je dobrota, ki jo storiš drugemu.

Kids at Playground
Kids Painting
Drawing & Coloring
Kids Drawing
Proud Big Sister
Kids Painting

O DRUŠTVU

Društvo rejnic celjske regije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje s socialno človekoljubnimi cilji. 

Je združenje za napredek skupine in posamične skrbi za otroke, nameščene v rejniških družinah. Ustanovljeno je bilo 17.3.2004 na željo rejnic in rejnikov, neposredno pa tudi otrok v rejništvu.

Društvo deluje na območju celjske regije, kjer je 8 centrov za socialno delo (Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Slov. Konjice, Žalec, Laško, Mozirje in Velenje).

Gotovo je to področje, ki ga nekateri premalo poznajo, čeprav se z njim srečujemo  vse odkar obstaja človeštvo. Vedno žal obstajajo otroci, ki jim ni dano živeti s svojimi starši - mi pa želimo s skupnimi močmi in skupnim delom doseči, da bo življenje tem otrokom lažje in boljše. Zavedamo se, kako velika vrednota je družina - kolikšna pomoč je tem otrokom potrebna. Pomoč - tudi do največje utrujenosti, včasih celo do izčrpanosti, vendar je vse pozabljeno z enim samim otroškim nasmehom, toplim pogledom v nežnih otroških očeh.

Društvo rejnic celjske regije trenutno šteje 112 članov. Topel in varen dom nudimo 98-im otrokom v rejništvu.

Naš program je usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti otrok in mladostnikov rejniških družin v celjski regiji, ki so vključeni v naše društvo.

V okviru programa želimo našim otrokom in mladostnikom nuditi pomoč in pri njih razvijati pozitivno samopodobo. Zato v društvu rejnic mesečno izvajamo različne aktivnosti (piknike, letovanja, tabore, predavanja, itd).

Program našega društva delimo na družabni in izobraževalni del. Program je postavljen na strokovnih temeljih, katerim so dodani družabni dogodki z namenom, da vsak najde nekaj zase, da se čim bolje vključi v skupino in da si v okviru društva zaupamo in si stojimo ob strani.

V veliko pomoč pa so nam tudi zunanji strokovnjaki, ki delajo z otroci. Otrokom pomagajo pri delu na sebi, pozitivni samopodobi, pridobivanju samozavesti, terapiji preko ustvarjalnih delavnic, glasbe, pogovora in drugih metod.

Tako z otroci in rejniki skušamo ustvariti neko varno okolje, da lažje spregovorijo o svojih težavah in strahovih, saj so v družbi sebi enakih.

 

Vse aktivnosti v društvu so povezane z velikimi finančnimi sredstvi. Otrokom v rejništvu vse stroške aktivnosti v celoti krije društvo. Rejnice, rejniki in pridruženi člani društva pa si stroške poravnajo iz lastnih sredstev.  Želja je veliko, vendar s pomočjo donatorjev in občin - za kar smo jim iz srca hvaležni - poskušamo vsako leto programe, ki si jih zastavimo, izpeljati po našim najboljših zmožnostih. Za to društvo otrokom v rejništvu predstavlja pomoč pri reševanju stisk in težav s katerimi se soočajo ter druženje v najširšem pomenu besede.

Društvo rejnic celjske regije v mandatu 2022-2026 sestavljajo sledeči organi:

- upravni odbor,

- nadzorni odbor

- disciplinska komisija.

 Predsednica Društva rejnic celjske regije: ga. Simona Vodončnik 

Uspehi društva rejnic celjske regije

Pony Love

ZAHVALA

 

Resnično bogastvo človeka

je dobrota,

ki storiš drugemu.

 

Dragi naši donatorji, sponzorji,

nastopajoči na naših dobrodelnih prireditvah,

aktivni člani društva, prijatelji društva,

upravni odbor društva, kot tudi vsi,

ki ste na kakršenkoli način pomagali:

 

 HVALA

 

 za sodelovanje, pomoč in podporo

v imenu rejniških otrok – iskrena in prisrčna hvala.

Ljubezen je edino, kar se podvoji, če jo delimo.

KONTAKTIRAJTE NAS

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE

Opekarniška 15b

3000 CELJE

TRR št. 6100 00015898162 odprt pri Delavski hranilnici

davčna št. 18988920

T: 041 692 072

Your details were sent successfully!

Kids Blowing Bubbles
bottom of page