top of page
Drawing & Coloring

USPEHI DRUŠTVA

REJNIC CELJSKE REGIJE 

6.4.2009 je naše društvo pridobilo odločbo – status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike, kar med drugim pomeni, da lahko vsak, kdor želi pomagati rejniškim otrok del dohodnine, ki jo mora vrniti DURSu donira oziroma nakaže našemu društvu.

 

S ponosom se lahko pohvalimo, da imamo v društvu članice, ki so v preteklosti prejele naslov »REJNICA LETA«; in sicer:

  • rejnica leta 2007 sta bili Marjana Šuc iz CSD Šmarje pri Jelšah in Ivanka Mirnik iz CSD Celje;

  • v letu 2008 Majda Špegelj iz CSD Celje in Nada Rabuzin iz CSD Laško;

  • leta 2009 Hladin Terezija iz CSD Celje;

  • leta 2012 je bila rejnica leta Ivana Žaberl iz CSD Celje;

  • leta 2014 je laskavi naslov rejnica leta prejela naša predsednica Simona Vodončnik iz CSD Žalec, ki se resnično razdaja in zelo uspešno vodi društvo rejnic celjske regije.

 

V društvu smo ponosni na dobitnice priznanja rejnica leta, saj so za vzgled tudi ostalim članom in članicam društva.

 

Izobraževanje rejnic in rejnikov:

 

Rejnice in rejniki se skozi vsa leta izobražujemo.

Udeležujemo se predavanj, ki jih med letom organizira naše društvo in centri za socialno delo. Rejnice in rejniki na vsakih 5. let opravimo obvezno tri-dnevno izobraževanje v Ljubljani in si tako pridobimo nova znanja za naše delo.

Vodilo rejnic in rejnikov je ljubezen, ljubezen in še ljubezen.

Torej resnična ljubezen, ki se ne izčrpa.

Več, kot daješ več ti ostaja.

Ko pa začneš zajemati iz pravega izvira - pa bolj ko zajemaš,

močneje teče, teče, teče, …

bottom of page